INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Informacje dla kandydatów do Bierzmowania znajdują się w zakładce Sakramenty/Bierzmowanie. W niedzielę 8 października na Mszy św. o godz. 9.30 kandydaci złożą w czasie procesji z darami swoje deklaracje przystąpienia do przygotowania do Bierzmowania. W poniedziałek 9 października o godz. 18.30 spotkanie w salce katechetycznej w domu parafialanym.