TAIZE - zaproszenie na Europejskie Ekumeniczne Sptkanie Młodych do Bazylei


TAIZE - zaproszenie na Europejskie Ekumeniczne Sptkanie Młodych do Bazylei

Ks. Bogumił Kucyk zaprasza w czwartek 12 października po Mszy św. o godz.18.00 na spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego dla młodzieży studiującej i pracującej. Spotkanie poświęcone będzie między innymi organizacji wyjazdu na Europejskie Ekumeniczne Spotkanie Młodych w ramach wspólnoty Taize, które odbędzie w Bazylei na przełomie roku. Zapraszamy.