Komunikaty duszpasterskie - 5.01.2020 r.


Komunikaty duszpasterskie - 5.01.2020 r.

  1. Dzisiaj pierwsza niedziela Nowego Roku; od godz. 18.30 nabożeństwo adoracyjne; o 19.00 Msza św.
  1. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/. Jest to dzień wolny od pracy, chrześcijanina obowiązuje uczestniczenie we Mszy św. W naszej parafii Msze św. według porządku niedzielnego, na każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i mirry. Ofiar składane na tacę przeznaczone będą na Misje. Na Mszy św. o godz. 12.30 gościć będziemy w naszej parafii śpiewającą Rodzinę Kaczmarków, która po Mszy św. zaprezentuje koncert kolęd.

  1. Natomiast w przyszłą niedzielę przed Mszą św. o 12.30 kolędy śpiewać będzie nasz chór parafialny DZWON”.

  1. Można rezerwować intencje mszalne na miesiąc czerwiec. Jest wolna intencja w piątek wieczorem – można skorzystać z okazji.

  1. Akcja Katolicka przygotowała kredę, kadzidło i mirrę – dziś i jutro można je nabywać w kościele.

  1. Siostry Honoratki z ul. Lokatorskiej zapraszają w najbliższą sobotę – 11 stycznia nadzień skupienia dla dziewcząt. Rozpoczęcie skupienia o godz. 10. Plakat w gablocie w kruchcie k-ła.

  1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia pierwsze tegoroczne numery „N”; tyg. „Idziemy”; „Przewodnika Katolickiego”; „Gościa Niedzielnego”; małego Gościa dla dzieci i inne tytuły. Bogaty wybór artykułów o tematyce religijnej, społecznej oraz rozmów z ciekawymi ludźmi. Zmieniła się cena „Niedzieli” na 6 zł.

  1. Trwa tradycyjna. kolęda. Prosimy zatem o przygotowanie w domach kropidła, wodę święconą, mogą być na stole zapalone świece, krzyż, Pismo święte. Pięknym świadectwem jest obecność i modlitwa wszystkich członków rodziny. Ofiary składane podczas kolędy będą przeznaczone na uregulowanie ostatnich prac przy elewacji kościoła i odnowienie w przyszłym roku dzwonnicy. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary kolędowe Bóg zapłać. Przez okres kolędy spowiedź wieczorem będzie 15 min. przed wieczorną Mszą św., nie będzie spotkań z grupami parafialnymi w ciągu tygodnia.

​​

W ostatnich dniach odeszli do wieczności: śp. Halina Wołoszyn l.79; Krystyna Wawrzyńska l.83; Janusz Danych l.67; Tomasz Urbański l.46; Henryk Mojsa l.88 i Bożenna Twardowski l.76. Wieczny odpoczynek….