Sakrament Chrztu Świętego


Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszym kościele w każdą niedzielę:

I i III niedziela miesiąca - podczas Mszy Świętej o godz. 12:30,

II i IV niedziela miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 12:30.

Wymagane dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • zaświadczenia potwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi oraz mogą pełnić funkcję chrzestnych (wydane przez parafię właściwą dla miejsca zamieszkania chrzestnych)
  • rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do spowiedzi najpóźniej w sobotę przed niedzielą Chrztu dziecka.

Około 2-3 tygodni przed planowanym terminem Chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów celem dopełnienia niezbędnych formalności.
Dalsze informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej pod nr tel. 42 684 36 80 lub pisząc na adres mailowy:
kancelaria@przemienieniepanskie.pl