Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych


Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą ofiarujmy modlitwę i udział we Mszy świętej. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00; 8.00; 9.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 procesja po kościele i stacje modlitewne za zmarłych zgłoszonych na tzw. wypominki jednorazowe. Po wieczornej Mszy św. natomiast wspólny różaniec za wszystkich zmarłych zgłoszonych na wypominki.