ROZKŁAD KOLĘDY


ROZKŁAD KOLĘDY

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją.
Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej.
We wspólnocie parafialnej w kolędzie uczestniczą również kapłani wikariusze – współpracownicy proboszcza.​

Oto krótka lista, co jest potrzebne, żeby dobrze przeżyć kolędę:

 • Stół nakryty białym obrusem, krzyż i dwie zapalone świece, Pismo Święte
 • Woda święcona i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie), wodę święconą można zabrać z kościoła po każdej mszy; prosimy nie profanować poświęcenia używając innej wody niż woda święcona;
 • Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii, dzienniczki do bierzmowania (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że „pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał” bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy ???? )
 • Postarajmy się – o ile to możliwe, aby cała rodzina spotkała się podczas kolędy;
 • Prosimy o poinformowanie nas, szczególnie tam, gdzie powstały nowe domy, gdzie jeszcze nie byliśmy z kolędą, żeby nikogo nie opuścić
 • Jeśli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie – jak co roku – będzie kolęda uzupełniająca.

Prosimy, Nasi Kochani Parafianie, aby brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła, nie był w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie może być potraktowana jako niepraktykująca lub nawet niewierząca.

Przebieg kolędy:

 • Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Zostawmy uchyloną furtkę na znak gościnności, schowajmy ukochane zwierzęta na czas kolędy (prosimy nie tłumaczyć, że to zwierzątko jest niegroźne, ponieważ tu chodzi o zapachy jakie zwierzęta zostawiają na sutannie księdza),
 • Wyłączamy telewizor, radio, komputer
 • Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”; módlmy się wspólnie.
 • Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
 • Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie; nie chowajmy się w innych pomieszczeniach czy garażu, jak to czasem bywało. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.
 • Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest zaniesienie Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju naszym parafianom, poznanie ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego prosimy o szczerość w rozmowie z kapłanem.
 • Kolęda to nie czas na podejmowanie rozmów związanych z polityką.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

​​Porządek kolędy na najbliższy tydzień następujący:


Poniedziałek – 29 stycznia od godz. 16.00:


jeden ksiądz: ul. Bankowa; Henryka, Ukryta i Tuszyńska /od
przejazdu do ul. Paderewskiego/
drugi ksiądz: ul. Szenwalda
trzeci ksiądz: ul. Paderewskiego /domki/
czwarty ksiądz: ul. Jarosławska /domki/


Wtorek – 30 stycznia od godz. 16.00:
jeden ksiądz: ul. Jarosławska 19/21
drugi ksiądz: ul. Jarosławska 22/34
trzeci ksiądz: ul. Rymanowska 5
czwarty ksiądz: ul. Rymanowska 7
piąty ksiądz: ul. Rymanowska 13
szósty ksiądz – ul. Rymanowska 15


Środa – 31 stycznia od godz. 16.00:
jeden ksiądz – ul. Paderewskiego 28/30
drugi ksiądz ul. Paderewskiego 31
trzeci ksiądz ul. Paderewskiego 31B
czwarty ksiądz ul. Paderewskiego 31C


Czwartek – 1 lutego od godz. 16.00:
jeden ksiądz: ul. Paderewskiego 31D
drugi ksiądz: ul. Paderewskiego 33
trzeci ksiądz: ul. Paderewskiego 39
czwarty ksiądz: ul. Paderewskiego 43/45


Informacje o „kolędzie” są wywieszone w gablocie w kruchcie kościoła oraz umieszczone na stronie internetowej parafii. Uzupełnienia kolędy przewidziane są na 3 lutego. Rodziny, które pragną przyjąć księdza w ramach uzupełnień prosimy o zgłoszenia adresów osobiście lub telefonicznie do kancelarii.