ROZKŁAD KOLĘDY


ROZKŁAD KOLĘDY

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją.
Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej.
We wspólnocie parafialnej w kolędzie uczestniczą również kapłani wikariusze – współpracownicy proboszcza.


Oto krótka lista, co jest potrzebne, żeby dobrze przeżyć kolędę:
• Stół nakryty białym obrusem, krzyż i dwie zapalone świece, Pismo Święte
• Woda święcona i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie), wodę święconą można zabrać z kościoła po każdej mszy; prosimy nie profanować poświęcenia używając innej wody niż woda święcona;
• Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii, dzienniczki do bierzmowania (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że „pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał” bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy )
• Postarajmy się – o ile to możliwe, aby cała rodzina spotkała się podczas kolędy;
• Prosimy o poinformowanie nas, szczególnie tam, gdzie powstały nowe domy, gdzie jeszcze nie byliśmy z kolędą, żeby nikogo nie opuścić
• Jeśli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie – jak co roku – będzie kolęda uzupełniająca.
Prosimy, Nasi Kochani Parafianie, aby brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła, nie był w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie może być potraktowana jako niepraktykująca lub nawet niewierząca.


Przebieg kolędy:
• Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Zostawmy uchyloną furtkę na znak gościnności, schowajmy ukochane zwierzęta na czas kolędy (prosimy nie tłumaczyć, że to zwierzątko jest niegroźne, ponieważ tu chodzi o zapachy jakie zwierzęta zostawiają na sutannie księdza),
• Wyłączamy telewizor, radio, komputer
• Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”; módlmy się wspólnie.
• Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
• Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie; nie chowajmy się w innych pomieszczeniach czy garażu, jak to czasem bywało. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.
• Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest zaniesienie Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju naszym parafianom, poznanie ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego prosimy o szczerość w rozmowie z kapłanem.
• Kolęda to nie czas na podejmowanie rozmów związanych z polityką.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.​


​​Uzupełnienia kolędy przewidziane są na sobotę 1 lutego (od godz. 9.30 i 15.00). Rodziny, które pragną przyjąć księdza w ramach uzupełnień prosimy o zgłoszenia adresów osobiście lub telefonicznie do kancelarii.

​​Porządek kolędy na najbliższy tydzień jest następujący:

Poniedziałek – 27 stycznia od godz. 16.00
ul. Dąbrowskiego 43; 51 i 55/57
ul. Siarczana 1/9 i 2/4 - /jeden ksiądz w każdym bloku/


Wtorek – 28 stycznia od godz. 16.00
ul. Kraszewskiego 4 i 6 /jeden ksiądz/
ul. Kraszewskiego 10, 12, 14 i 16 /jeden ksiądz/
ul. Kraszewskiego 17 i 18 /jeden ksiądz/
ul. Kraszewskiego 13, 15 i 32/34 /jeden ksiądz/
ul. Kraszewskiego od nr 20 do 60 /jeden ksiądz/


Środa – 29 stycznia od godz. 16.00
ul. Kołowa 2/4 /jeden ksiądz/
ul. Kołowa 17/19 i 13/15 /jeden ksiądz w tych blokach/
oraz ul. Kołowa 16/24; 19/21; 25 /jeden ksiądz w każdym z tych bloków/


Czwartek – 30 stycznia od godz. 16.00
ul. Lenartowicza 15 i 20 /jeden ksiądz w każdym bloku/
ul. Rydza Śmigłego domki i blok 53 /jeden ksiądz/
ul. Przyborowskiego 2 i 9 /jeden ksiądz/


Piątek – 31 stycznia od godz. 16.00
ul. Przyborowskiego 3 i 17 /jeden ksiądz/
ul. Przyborowskiego 4A; 6; /jeden ksiądz w każdym bloku/


Sobota – 1 lutego od godz. 9.30 i 15.00 UZUPEŁNIENIA według zgłoszeń
natomiast od godz. 10.00

ul. Kołowa; Krochmalna, Siarczana, Lenartowicza, Podgórna –
domki i kamienice na tych ulicach


Poniedziałek – 3 lutego od godz. 16.00
ul. Przyborowskiego 15 i 16/jeden ksiądz w tych blokach/
ul. Przyborowskiego /domki/ i blok 14 – jeden ksiądz
ul. Podgórna 38/40 /jeden ksiądz/
ul. Podgórna 42/46 i 45 /jeden ksiądz w tych blokach/
ul. Podgórna 47 /jeden ksiądz/


Wtorek – 4 lutego od godz. 16.00
ul. Podgórna 49; 57 i 59 /jeden ksiądz w każdym bloku/
ul. Podgórna 51 i 58 /jeden ksiądz w tych dwóch blokach/


Środa – 5 lutego od godz. 16.00
ul. Podgórna 60 i 70 /jeden ksiądz/
ul. Podgórna 61 /jeden ksiądz/
ul. Pod górna 62 /jeden ksiądz/
ul. Podgórna 66 /jeden ksiądz/

KONIEC KOLĘDY 2019/2020

W kolędzie pomaga nam dwóch oo. Salezjanów z Lutomierska – prosimy także o ich życzliwe przyjmowanie w swoich rodzinach. Prosimy o pobieranie z zakrystii kart informujących o wizycie duszpasterskiej.
Informacje o „kolędzie” wywieszone są w gablocie na zewnątrz kościoła i umieszczone na stronie internetowej Parafii. Rodziny, które nie mogą przyjąć księdza w wyznaczonym terminie mogą zgłosić do kancelarii /osobiście lub telefonicznie/ swój adres w ramach uzupełnień kolędy, które będą 1 lutego /sobota/ zarówno przed jak i po południu.