Proboszcz Parafii


Proboszcz Parafii

ks. kanonik Krzysztof Wlazło 2014 – 
ks. infułat Józef Fijałkowski  1978–2014
ks. Edmund Bielicki 1952–1978
ks. Józef Orłowski 1945–1952
ks. Stanisław Suchański 1937–1942
ks. Stefan Rylski 1928–1937
ks. Stefan Jerin 1922–1927
ks. Ryszard Malinowski 1915–1922