Księża pracujący w Parafii


Księża pracujący w Parafii

Ks. Kamil Przybysz

Ks. Jarosław Adamiak

Ks. Janusz Sawicki