Księża pracujący w Parafii


Księża pracujący w Parafii

Ks. Krzysztof Petruk

Ks. Kamil Przybysz

Ks. Krzysztof Bzdyrek