BIERZMOWANIE


BIERZMOWANIE

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Przygotowanie prowadzone jest w szkole i w kościele parafialnym.

W szkole, na katechezie, młodzież zdobywa wiedzę potrzebną do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W parafii dokonuje się formacja duchowa młodzieży.
Przygotowanie w parafii odbywa się przez:

udział raz w miesiącu w spotkaniu formacyjnym przygotowującym do bierzmowania
przystąpienie do spowiedzi św. w październiku, w grudniu (przed Bożym Narodzeniem), w lutym, w marcu (w czasie Wielkiego Postu), przed przystąpieniem do Bierzmowania
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30
uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych
uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych
uczestnictwo w roratach
uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych
uczestnictwo w nabożeństwach majowych
udział i podejmowanie działań dla wspólnoty, np. pomoc przy przygotowaniu wystroju świątecznego parafii, pomoc w organizacji spotkań świątecznych dla osób samotnych
i ubogich

Celem katechezy parafialnej jest formacja duchowa kandydatów do godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Prosimy Rodziców/Opiekunów o przeprowadzenie szczerej rozmowy ze swoim dzieckiem celem rozeznania i nabycia pewności, iż dorosło ono już do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Rodzice/Opiekunowie, gdy będą przekonani, że ich dziecko: pragnie wypełnić wszelkie wymogi stawiane przed nim jako kandydatem do przyjęcia tego sakramentu, poważnie i z wiarą podejdzie do tego przygotowania, wtedy zgłoszą dziecko jako kandydata do bierzmowania.

Na deklaracji zgłaszającej kandydata do bierzmowania, uzupełnią dane personalne dziecka i podpiszą deklarację w części przeznaczonej dla rodziców/opiekunów. Następnie kandydat/kandydatka po zapoznaniu się z warunkami przygotowania podpiszą w miejscu przeznaczonym dla kandydata .

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.przemienieniepanskie.pl zakładka Sakramenty/Bierzmowanie i wydrukować.

Wypełnione i podpisane przez rodziców i kandydata deklaracje zostaną złożone w procesji z darami

na Mszy św. o godz. 9.30, 8 października 2017 roku.

Jeśli rodzice sami uznają, że ich dziecko jeszcze nie dorosło do przyjęcia sakramentu bierzmowania, to zgłoszą je w innym, bardziej stosownym, czasie, np. z początkiem przyszłego roku szkolnego. Fakt bycia uczniem klasy III gimnazjum nie jest jedynym warunkiem pozwalającym przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Młodzi, którzy dojrzeją do tego wydarzenia nieco później, będą mogli przyjąć ten sakrament jako dorośli, samodzielni i odpowiedzialni ludzie.

Deklaracja do pobrania i wydrukowania znajduje się poniżej pod zamieszczonym linkiem.

https://drive.google.com/open?id=0B_OGJxIwN2phZ0Z6aVI1eHU4bWc

Grupa na FB: PPP Bierzmowanie 2018