Śladami Pana Jezusa


Śladami Pana Jezusa

W dniach 9 -17 listopada 2019 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka z Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi do Ziemi Świętej. Uczestniczyło w niej 50 osób. Duchową opiekę nad pielgrzymami objął ks. Kamil Przybysz. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą sprawowaną w kościele parafialnym. Na zakończenie Eucharystii – Proboszcz parafii – ks. kanonik Krzysztof Wlazło udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej i Wszystkich Świętych na czas pielgrzymowania.

Pątnicy odwiedzili miejsca związane z życiem i działalnością naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szczególnym miejscem była Kana Galilejska, gdzie małżonkowie podczas sprawowanej Mszy Świętej odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Szczególnym miejscem była także rzeka Jordan, gdzie wszyscy uczestnicy pielgrzymki odnowili w sobie przyjęty sakrament Chrztu Świętego wyrzekając się na nowo wszelkiego zła i grzechu oraz na nowo wyznając wiarę w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiele wzruszeń i duchowej zadumy wzbudziły takie miejsca jak: miejsce narodzenie Jezusa Chrystusa, a także Golgota i Grób Pański. Pątnicy uczestniczyli także w Drodze Krzyżowej, powierzając swoje intencje z jakimi przybyli do „Ziemi Boga”. Czas wspólnego pielgrzymowania pobudził wszystkich uczestników do refleksji nad swoim życiem, postępowaniem i skłonił do większej dbałości o życie, które ma zmierzać do ostatecznego spotkania z Panem Bogiem w wieczności.

Galeria zdjęć dostępna tutaj: http://przemienieniepanskie.pl/w-348.html