Komunikaty duszpasterskie - 5.04.2020 r. + Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny + Słowo na Niedzielę


Komunikaty duszpasterskie - 5.04.2020 r. + Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny + Słowo na Niedzielę

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych w zgromadzeniach liturgicznych także Wielkiego Tygodnia może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Kuria Metropolitalna wszystkim o tym przypomina, prosi wiernych o zrozumienie sytuacji a księży Proboszczów o przestrzeganie tego zarządzenia. Również policja prosi o przestrzeganie zarządzenia i ostrzega o możliwości nałożenia na parafie kary finansowej.

 1. Od czwartku rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne – trzy dni związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa.

 1. Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00; po niej przeniesienie Najśw. Sakramentu do tzw. ciemnicy i możliwość adoracji do godz. 20.00.

 1. Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W ciągu dnia możliwość adoracji od godz. 7 do 9; i od godz. 17.00. Wieczorna liturgia o godz. 18.00 i przeniesienie Najśw. Sakramentu do symbolicznego grobu P. Jezusa. Możliwość adoracji do godz. 20.30. W Wielki Piątek mamy obowiązek zachowania postu ścisłego /ograniczenie posiłków wciągu dnia: jeden posiłek do syta, inne dla podtrzymania sił fizycznych/.

 1. Wielka Sobota – dzień adoracji Pana Jezusa w grobie. Wyjątkowo w tym roku ze względu na epidemię i zakaz gromadzenia się wiernych nie będzie obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd publiczny święcenia pokarmów zastąpi błogosławieństwo posiłku i modlitwa domowników przed spożyciem śniadania wielkanocnego. Tekst tej modlitwy znajduje się na stronie internetowej parafii pod ogłoszeniami. Liturgia wieczorna Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 z pominięciem rozpalania ogniska i poświęcenia ognia.

 1. W Wielkanoc i II święto Msze św. jak w każdą niedzielę; Rezurekcja o godz. 6.00 /bez procesji/. Przypominamy, iż ze względu na obowiązujące ograniczenia we wszystkich zgromadzeniach Wielkiego Tygodnia i innych, nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. Zachęcamy wiernych, aby te wyjątkowe dni Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy przeżyć na modlitwie domowej, uczestnicząc w transmisjach telewizji publicznej, Telewizji Trwam czy Radia Maryja.

 1. Kancelaria do odwołania czynna jest tylko po południu. Terminy intencji na nowy miesiąc - WRZESIEŃ można rezerwować telefonicznie. Dziękujemy za pamięć i troskę o funkcjonowanie parafii w tym czasie - za indywidualne ofiary składane w kancelarii, do puszek w kościele i przesyłane na konto parafii – Bóg zapłać. Numer konta dostępny jest na stronie internetowej Parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi.

 1. Pragniemy przekazać informację, iż ze względu na zaistniałą sytuację i zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa I Komunia św. dzieci zostaje przeniesiona na III i IV niedzielę WRZEŚNIA o godz. 11.00. W III niedzielę września /20 IX/ szkoła „190”; w IV niedzielę września /27 IX/ szkoła „38” i 194. Co do sakramentu bierzmowania na obecną chwilę obowiązuje termin 11 V – o ewentualnej zmianie będziemy informować.

 1. Apelujemy o większą troskę i wrażliwość w szczególności do ludzi starszych i chorych. W tym szczególnym czasie okażmy sobie ludzką i chrześcijańską postawę – zatroskanie i chęć pomocy w zrobieniu zakupów, kupieniu leków itp.

 1. Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej – dziś do nabycia tylko aktualny numer tyg. „Niedziela”, który poświęcony jest głównie 15 rocznicy śmierci św. JPII oraz wydarzeniom związanym z epidemią groźnego wirusa.

 1. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: śp. Kazimierz Fijałkowski l.58; Helena Kryszewska l.92; Mirosław Juchniewicz l.68; Jan Ciach l.94 i Maria Frankowska l.63 – wieczny odpoczynek…

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. /wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy/.

Panie Jezus Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i Zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym Zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, Życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. A m e n .

/NIE święcimy pokarmów wodą święconą/

/można odmówić: Ojcze nasz ….; Zdrowaś Maryjo…; Chwała Ojcu…/

Słowo na Niedzielę Palmową

Wypełnia się czas tegorocznego Wielkiego Postu. Wyjątkowego W. Postu w tym roku. Zazwyczaj w dzisiejszą niedzielę zapełniają się nasze świątynie tłumem wiernych, którzy niosą w swoich dłoniach palmy. Tłumnie przychodzą dzieci zachęcone wcześniej przez swoich kapłanów i katechetów do uczestniczenia w konkursie największej czy najładniejszej palmy. Dzisiaj brakuje nam tego klimatu, tej atmosfery w naszych kościołach. Tak Bóg chciał…
W atmosferę tamtych wydarzeń z przed 2 tys. lat wprowadza nas opis Męki Pańskiej czytany w kościołach z Ewangelii św. Mateusza rozdział 26 i 27. Na pięć dni przed swoją męką, Zbawiciel udaje się do Jerozolimy. Gdy ludzie dowiedzieli się, że Jezus ma przybyć do stolicy, tłumnie wyszły Mu naprzeciw, trzymając w swoich dłoniach gałązki palmowe w geście powitania i uwielbienia Boga. Taka atmosfera radości trwała przez pięć dni – do wieczora piątego dnia. Wówczas to, po wieczerzy zostaje wydany przez jednego ze swoich najbliższych – Judasza Iskariotę przywódcom i uczonym w Piśmie. Ci przygotowują proces, stawiają fałszywych świadków, przypisują fałszywe oskarżenia, aby pozbyć się Jezusa z Nazaretu, który nazywa siebie Synem Bożym.
Poruszający opis Męki naszego Zbawiciela uświadamia każdemu człowiekowi, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni. Tą ceną była Krew Zbawiciela. On pokazuje nam, jak jesteśmy cenni w Jego oczach i w sercu. Nie cofnął się przed ofiarą z samego siebie. Tamta ofiara miłości ma nas zachęcać do korzystania dziś z mocy Jego Krwi dostępnej dla nas w sakramentach świętych – zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Nie chodzi tylko o „zaliczanie Mszy św. niedzielnej”, nie chodzi o zewnętrzny gest. Eucharystia ma uzdalniać każdego z nas do tego, byśmy zmieniali swoje życie, ukierunkowywali je bardziej jako służbę, gotowi wyrzekać się siebie na korzyść innych – naszych braci i sióstr.
Niestety, często w naszych zachowaniach jesteśmy podobni do tłumu, który witał Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. W niedziele i święta w kościele, a w codziennym życiu krzyczymy „na krzyż z Nim”; „Bóg jest mi nie potrzebny” itp. Nie ma dla Niego miejsca w sercu, w sumieniu, na naszym ciele. Na szyi zamiast medalika czy krzyżyka, nic nie znaczące wisiorki. Na ścianach naszych domów, nie ma miejsca na krzyż czy święty obraz. W towarzystwie coraz trudniej przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami. Nawet w rodzinach wiara i wierność zasadom chrześcijańskiego życia, spowodowały nie jedno pęknięcie i nie jeden konflikt. Wstydzimy się pomodlić, uczynić znak krzyża, zachować post piątkowy. Przez usta nie chce przejść chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” itp. Wolimy powiedzieć w najlepszym przypadku „Pochwalony”! Kto? – pytam. Słowa „Jezus Chrystus” nie chcą nam często przejść przez gardło. Dlaczego tak się dzieje?

Na stacji benzynowej stała w kolejce do kasy młoda kobieta. Kiedy podeszła do kasy i zapłaciła za paliwo, poprosiła o kupno kanapki. Miała prośbę, aby była bez mięsa. Kasjer się uśmiechnął i zapytał: „wegetarianka?” Ona bez namysłu ze spokojem w głosie odpowiedziała: „Nie, chrześcijanka! Dziś piątek, zapomniał pan”. Czy stać mnie na podobne zachowanie; czy jest we mnie tyle odwagi, by publicznie świadczyć kim jestem?

Katolikiem nie jest się tylko w kościele, jest się nim /mamy nim być/ każdego dnia i wszędzie.
Św. Jan Chryzostom w jednym ze swoich kazań powiedział: „Piłeś Krew Pańską, a nie poznajesz swojego brata. Bezcześcisz ten stół właśnie przez to, że … nie stałeś się bardziej miłosierny”.

Każdy dzień Wielkiego Tygodnia niech nam pomaga odkrywać sercem, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni; jak jesteśmy cenni w oczach Zbawiciela.

Nie traćmy ducha. Nie ma takiego Wielkiego Postu, po którym by nie przyszła Wielkanoc; nie ma takiego Wielkiego Postu, po którym by się nie śpiewało „Alleluja”. Nie ma takiego W. Piątku, po którym by nie było poranka Zmartwychwstania.