ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTE


ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTE

DRODZY PARAFIANIE !!!

W związku ze zmianą zasad gromadzenia się wiernych w kościołach zapraszamy na codzienne i niedzielne Msze św. W naszym kościele według aktualnie obowiązujących zasad może jednocześnie uczestniczyć 48 osób; nie ma ograniczeń co do ilości osób na zewnątrz kościoła z zachowaniem odpowiedniej odległości między sobą i noszenia maseczek.

Nagłośnienie zewnętrzne kościoła daje możliwość do liczniejszego udziału w codziennej i niedzielnej Mszy świętej. Porządek Mszy św. w dni powszednie: 7, 8 i 18; w niedziele: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 19.00.

Zatem zapraszamy i czekamy na Was. :-)

Wasi duszpasterze