Komunikaty duszpasterskie - WIELKANOC 17.04.2022 r.


Komunikaty duszpasterskie - WIELKANOC 17.04.2022 r.

  1. Dzisiaj WIELKANOC - Msze św. według porządku niedzielnego. Nie będzie dzisiaj spotkania grupy „Ż.R.”. Natomiast o godz. 18.45 w ramach przygotowania do Niedzieli Miłosierdzia kolejny dzień Nowenny i wspólna Koronka.

  1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny – porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę; o 18.45 modlitwy i Koronka do Bożego Miłosierdzia. W kościołach zbiórka ofiar do puszek na KUL.

  1. Do przyszłej niedzieli trwa tzw. Oktawa Wielkanocna. Charakter tych dni znosi post piątkowy, czyli w najbliższy piątek można spożywać pokarmy mięsne.

  1. Każdego dnia po wieczornej Mszy św. modlitwy przygotowujące do Niedzieli Miłosierdzia i wspólna Koronka.

  1. W tym tygodniu pierwsze spotkania z dziećmi szkoły „190” przygotowującymi do I spowiedzi i Komunii św.: we wtorek i czwartek – godz.. 16.30; w środę – o godz. 17.00.

  1. Dziękujemy wszystkim osobom za włączenie się w przygotowanie kościoła na święta: osobom zaangażowanym w sprzątanie; ks. Jarosławowi i innym osobom za przygotowanie symbolicznego grobu, ciemnicy i dekorację kwiatową; liturgicznej służbie ołtarza, gościom i parafianom za udział w procesji Dziękujemy za świąteczne paczki dla ubogich rodzin; za puszki z Jałmużną Wielkopostną i każdy inny gest życzliwości i dobroci.

  1. Można jeszcze się zapisać na pielgrzymkę do Medjugorje na przełomie maja i czerwca – informacje u ks. Kamila.

  1. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Polecamy świąteczny numer tygodnika „Niedziela”; „Idziemy” i „Gościa Niedzielnego”. W dzisiejszej „N” prasie dominuje temat Zmartwychwstania Jezusa; życzenia świąteczne ks. abpa Rysia; aktualna sytuacja na Ukrainie i inne bieżące wydarzenia z życia kościoła. Cena „N” – 8 zł; tyg. „Idziemy” – 5 zł; „Gościa Niedzielnego” - …. zł.

Ż y c z e n i a W i e l k a n o c n e

Chrystus Zmartwychwstał i jest wciąż między nami.Jegobliskośćznami sprawia, że nasze doświadczenia, trudności a nawet nieszczęścia nabierają innego wymiaru.Życzymywszystkimodkrywania wswoimżyciuobecnościBoga; odkrywania wartości pustego grobu. Życzymy gościomiparafianomradosnegoprzeżywaniatychdniwgronierodzinyibliskich.RadośćZmartwychwstanianiechzwyciężasmutek spowodowany wydarzeniami w Ukrainie; niech wlewa nadzieję na rychłe zakończenie tych działań. Przekazujemy życzenia i słowa pamięci chorym w Waszych domach i rodzinach – wszystkim życzmy spokojnych, rodzinnych, pełnych ciepła i serdeczności świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

  1. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności: śp. Krystyna Warczyńska l.75 ; wieczny odpoczynek