KOLĘDA 2022/2023


KOLĘDA 2022/2023

Zbliża się czas wizyty duszpasterskiej czyli "kolędy". W naszej parafii forma kolędy będzie podobna jak w ubiegłym roku, tzn. odwiedzać będziemy rodziny w domach, które sobie wyraźnie tego życzą. Będzie także sprawowana Msza św. tzw. „kolędowa” od początku stycznia 2023 roku o godz. 18.00.

Porządek Mszy św. „kolędowej” jest już umieszczony na stronie internetowej parafii oraz wywieszony w gablocie na zewnątrz kościoła oraz w kancelarii. Już w tym tygodniu będą wyłożone na ławkach pod chórem zaproszenia na kolędę, na których wpisujemy dane rodziny /osoby/ zapraszającej oraz dokładny adres zamieszkania - zaproszenie wrzucamy do specjalnie przygotowanej urny w kościele lub przekazujemy bezpośrednio księżom. Zaproszenie na kolędę można również dokonać drogą internetową na stronie naszej parafii oraz w trzeci sposób – zadzwonić na numer telefonu kancelaryjnego i zgłosić swój adres. Zgłoszeń należy dokonać do końca roku. Na początku nowego roku podamy porządek odwiedzin kolędowych w domach. Prosimy o przekazanie tych informacji wśród swoich sąsiadów, szczególnie osób starszych i chorych, którzy nie mogą przychodzić do kościoła, byśmy mogli także do nich dotrzeć z błogosławieństwem na nowy rok.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia do 30 grudnia 2022 roku: https://forms.gle/cct1mKkLpUSUxiha8

Porządek Mszy św. „kolędowych” w intencji mieszkańców z poszczególnych ulic w par. Przemienienia Pańskiego - godz. 18.00:

!!!UWAGA!!! Poniższy rozkład dotyczy wyłącznie Mszy św. w kościele w intencji mieszakńców z poszczególnych ulic o godz. 18.00. Rozkład kolędy w mieszkaniach/domach jest umieszczony poniżej tej listy.

2 I 2023 r. – poniedziałek:

Stara Dąbrowa /ul. Tomaszowska, Sekwestatorska, Bławatna, Ziomkowa, Wiośniana, Choińska i Dąbrowskiego/; ul. Rzgowska /obie strony/ i ul. Tuszyńska

3 I 2023 r. – wtorek:

ul. Henryka, Bankowa, Hertza, Ukryta, Korzeniowskiego, Rymanowska i Jarosławska

4 I 2023 r. – środa:

ul. Paderewskiego /bloki + domki/; ul. Broniewskiego /bloki + domki/;

5 I 2023 r. – czwartek:

ul. Lokatorska, Sejmowa, Niemcewicza, Lelewela i Łączna /bloki + domki/;

7 I 2023 r. – sobota:

ul. Mochnackiego, Wysockiego, Dąbrowskiego i Śmigłego-Rydza

9 I 2023 r. – poniedziałek:

ul. Kraszewskiego, Kołowa, Siarczana, Krochmalna i Lenartowicza

10 I 2023 r. – wtorek:

ul. Podgórna, Przyborowskiego, Tetmajera, Śląska i Karpia

11 I 2023 r. – środa:

ul. Mazurska, Malczewskiego, Odyńca i Naruszewicza

KOLĘDA WG ZGŁOSZONYCH ZAPROSZEŃ W DOMACH I MIESZKANIACH:

(zaproszenia przyjmowaliśmy do 31 grudnia 2022 r.)

PONIEDZIAŁEK /2 I/

od godz. 16.00 ul. Paderewskiego 28/30; 31; 31 B; 31 C; 31 D; 39 + domki i kamienice;
od godz. 17.00 ul. Paderewskiego 33;

WTOREK /3 I/

od godz. 16.00 ul. Lokatorska, Niemcewicza, Tuszyńska, Lelewela i Mochnackiego;

ŚRODA /4 I/

od godz. 16.00 ul. Łączna, Wysockiego i Jarosławska;

CZWARTEK /5 I/

od godz. 16.00 ul. Rymanowska i Broniewskiego;
od godz. 17.00 ul. Lenartowicza i Krochmalna;

PIĄTEK /6 I/ -Trzech Króli- NIE MA KOLĘDY

SOBOTA /7 I/

od godz. 10.00 ul. Tetmajera, Hertza, Stara Dąbrowa /Tomaszowska,
Choińska, Bławatna, Sekwestatorska, Wiośniana/; Henryka, Bankowa, Rzgowska i Dąbrowskiego;

PONIEDZIAŁEK /9 I/

od godz. 16.00 ul. Przyborowskiego;
od godz. 17.00 ul. Naruszewicza;

WTOREK /10 I/

od godz. 16.00 ul. Kraszewskiego i Siarczana;

ŚRODA /11 I/

od godz.16.00 ul. Podgórna;

CZWARTEK /12 I/

od godz. 16.00 ul. Malczewskiego;
od godz. 17.00 ul. Karpia;

PIĄTEK /13 I/ NIE MA KOLĘDY

SOBOTA /14 I/

od godz. 10.00 ul. Odyńca;

PONIEDZIAŁEK /16 I/

od godz. 16.00 ul. Mazurska;

WTOREK /17 I/

od godz.16.00 ul. Kołowa;

Ewentualne uzupełnienia kolędowe przewidziane są w sobotę 21 stycznia od godz. 10.00.

Dobiegła końca tegoroczna kolęda. Miała ona podwójną formę: możliwość uczestniczenia w kościele we Mszy św. tzw. „kolędowej” z obrzędem kolędowym i błogosławieństwem rodzin z poszczególnych ulic oraz wizytę kolędową kapłana w swoim domu na indywidualne zaproszenie. W tym roku na taką propozycję kolędy w naszej parafii, odpowiedziało znacznie więcej osób i rodzin niż w roku ubiegłym. Zarówno w kościele uczestniczyło dużo parafian; a do rodzin otrzymaliśmy około 700 zaproszeń. W porównaniu do roku ubiegłego było to około 3 razy więcej zaproszeń. Chcielibyśmy dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować za możliwość wspólnej modlitwy, za miłe, serdecznie i życzliwe przyjmowanie nas-kapłanów, za rozmowy i miłe spotkania. Dziękujemy również za składane ofiary, które zostaną wykorzystane na planowane odnowienie elewacji dzwonnicy oraz bieżące funkcjonowanie parafii. Podsumowując krótko miniony rok dziękujemy za wierne trwanie przy Bogu, za praktyki religijne i korzystanie z sakramentów świętych, za zatroskanie rodziców o przekaz wiary i przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii św. Dziękujemy za wszystko co dobre zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, dzięki czemu Parafia może funkcjonować i być w tych dzisiejszych trudnych czasach źródłem umocnienia wiary. Dostrzegamy też wiele problemów, o których przy różnych okazjach mówimy, jak np. stosunkowo mały udział wiernych w niedzielnych czy świątecznych Mszach św. /szczególnie po pandemii/; mały udział dzieci i młodzieży w życiu parafialnym oraz na katechezie szkolnej; dostrzegamy ciągle problem dużej ilości zmarłych bez sakramentu chorych. Informujemy, iż w każdym szpitalu pełnią posługę kapłani – kapelani szpitalni i można się do nich zwrócić osobiście lub telefonicznie o udzielenie s. chorych. Również księża w parafii są do dyspozycji na indywidualne zaproszenie lub w ramach I-piątków miesiąca. Niepokoi również życie osób bez s. małżeństwa. Potwierdza to m.in. fakt, że w minionym roku sakramentalny związek małżeński zawarły tylko cztery pary. Prosimy, aby te sprawy wspólnego życia uregulować zgodnie z zasadami naszej wiary, w kancelarii parafialnej służymy stosowną pomocą. W wymiarze materialnym Parafia nie ma żadnego zadłużenia. Warto przy tej okazji poinformować, że zarówno każdy ksiądz jak i Parafia obciążeni są podatkami, które w wymiarze miesięcznym bądź kwartalnym należy systematycznie płacić. Dotyczy to także Parafii wobec zatrudnionych pracowników. Takie świadczenia płacimy na rzecz Kurii Metropolitalnej, Domu Księży Emerytów, Seminarium Duchownego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, czy podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta. Jak każdy użytkownik płacimy rachunki za gaz zużyty na ogrzewanie kościoła, domu parafialnego; za energię elektryczną; zużytą wodę i ścieki czy wywóz nieczystości. Proszę zatem nie wierzyć osobom, które rozsiewają plotki o przywilejach kościoła i osób duchownych. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim wiernym, którzy swoimi ofiarami przyczyniają się, że wszystkie świadczenia mogą być w naszej parafii na bieżąco regulowane. Na dzień dzisiejszy Parafia nie ma żadnych zadłużeń czy zaległości płatniczych. Wszystkie należności regulowane są na bieżąco. Ufamy, iż ten kolejny rok z Bożą pomocą przyniesie dużo duchowego dobra i będziemy mogli bez przeszkód gromadzić się w naszej świątyni i umacniać w wierze.