Komunikaty duszpasterskie - 22.01.2023 r.


Komunikaty duszpasterskie - 22.01.2023 r.

  1. Dzisiaj III Niedziela Zwykła roku kościelnego; IV niedziela stycznia. Od godz. 18.30 adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy; o 19.00 wieczorna Msza św.

  1. W tym tygodniu wspominać będziemy w liturgii: we wtorek – św. Franciszka Salezego, bpa; w środę święto – nawrócenia św. Pawła, apostoła; w czwartek – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów; w piątek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, bpa; w sobotę – św. Tomasza z Akwinu, kapłana

  1. Najbliższy piątek będzie ostatnim piątkiem stycznia, zatem wieczorem Msza św. tzw. WSPÓLNA za zmarłych w tym m-cu; polecanych w wypominkach; z zespołów parafialnych; ofiarodawców, dusze w czyśćcu i zmarłych z naszych rodzin. Zapraszamy wszystkich a szczególnie rodziny przeżywające żałobę po zmarłych w ostatnim czasie – po Mszy św. KORONKA do B. Miłosierdzia.

  1. Przy bocznym ołtarzu wyłożona jest prasa katolicka. Jaki zawsze do nabycia i lektury tygodnik „N”; „Idziemy”; „Gość Niedzielny”.

  1. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę, składane w kancelarii, przesłane na konto parafialne oraz złożone w ramach „kolędy – Bóg zapłać. Można rezerwować terminy int. mszalnych na m-c CZERWIEC. Są wolne intencje w lutym i w kolejnych miesiącach.

  1. Dobiegła końca tegoroczna kolęda. Miała ona podwójną formę: możliwość uczestniczenia w kościele we Mszy św. tzw. „kolędowej” z obrzędem kolędowym i błogosławieństwem rodzin z poszczególnych ulic oraz wizytę kolędową kapłana w swoim domu na indywidualne zaproszenie. W tym roku na taką propozycję kolędy w naszej parafii, odpowiedziało znacznie więcej osób i rodzin niż w roku ubiegłym. Zarówno w kościele uczestniczyło dużo parafian; a do rodzin otrzymaliśmy około 700 zaproszeń. W porównaniu do roku ubiegłego było to około 3 razy więcej zaproszeń. Chcielibyśmy dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować za możliwość wspólnej modlitwy, za miłe, serdecznie i życzliwe przyjmowanie nas-kapłanów, za rozmowy i miłe spotkania. Dziękujemy również za składane ofiary, które zostaną wykorzystane na planowane odnowienie elewacji dzwonnicy oraz bieżące funkcjonowanie parafii. Podsumowując krótko miniony rok dziękujemy za wierne trwanie przy Bogu, za praktyki religijne i korzystanie z sakramentów świętych, za zatroskanie rodziców o przekaz wiary i przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii św. Dziękujemy za wszystko co dobre zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, dzięki czemu Parafia może funkcjonować i być w tych dzisiejszych trudnych czasach źródłem umocnienia wiary. Dostrzegamy też wiele problemów, o których przy różnych okazjach mówimy, jak np. stosunkowo mały udział wiernych w niedzielnych czy świątecznych Mszach św. /szczególnie po pandemii/; mały udział dzieci i młodzieży w życiu parafialnym oraz na katechezie szkolnej; dostrzegamy ciągle problem dużej ilości zmarłych bez sakramentu chorych. Informujemy, iż w każdym szpitalu pełnią posługę kapłani – kapelani szpitalni i można się do nich zwrócić osobiście lub telefonicznie o udzielenie s. chorych. Również księża w parafii są do dyspozycji na indywidualne zaproszenie lub w ramach I-piątków miesiąca. Niepokoi również życie osób bez s. małżeństwa. Potwierdza to m.in. fakt, że w minionym roku sakramentalny związek małżeński zawarły tylko cztery pary. Prosimy, aby te sprawy wspólnego życia uregulować zgodnie z zasadami naszej wiary, w kancelarii parafialnej służymy stosowną pomocą. W wymiarze materialnym Parafia nie ma żadnego zadłużenia. Warto przy tej okazji poinformować, że zarówno każdy ksiądz jak i Parafia obciążeni są podatkami, które w wymiarze miesięcznym bądź kwartalnym należy systematycznie płacić. Dotyczy to także Parafii wobec zatrudnionych pracowników. Takie świadczenia płacimy na rzecz Kurii Metropolitalnej, Domu Księży Emerytów, Seminarium Duchownego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, czy podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta. Jak każdy użytkownik płacimy rachunki za gaz zużyty na ogrzewanie kościoła, domu parafialnego; za energię elektryczną; zużytą wodę i ścieki czy wywóz nieczystości. Proszę zatem nie wierzyć osobom, które rozsiewają plotki o przywilejach kościoła i osób duchownych. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim wiernym, którzy swoimi ofiarami przyczyniają się, że wszystkie świadczenia mogą być w naszej parafii na bieżąco regulowane. Na dzień dzisiejszy Parafia nie ma żadnych zadłużeń czy zaległości płatniczych. Wszystkie należności regulowane są na bieżąco. Ufamy, iż ten kolejny rok z Bożą pomocą przyniesie dużo duchowego dobra i będziemy mogli bez przeszkód gromadzić się w naszej świątyni i umacniać w wierze.

  1. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności śp.: Bożena Olejniczak l. 85, Ewa Filipska l. 74, Jerzy Harasimowicz l. 88 – wieczny odpoczynek…..

Wczoraj przypadał Dzień Babci, dzisiaj Dzień Dziadka. Seniorom naszej Parafii z tej okazji składamy życzenia dobrego zdrowia, radości ze swoich dzieci, wnuków i prawnuków oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu życia.