KOLĘDA 2023/2024


KOLĘDA 2023/2024

Zbliża się czas „kolędy”. W naszej parafii forma „kolędy” będzie podobna jak w ubiegłym roku. Pragniemy odwiedzić wszystkich parafian, jednak dla sprawniejszego jej planowania i przebiegu prosimy rodziny czy osoby indywidualne o potwierdzenie woli przyjęcia kapłana.

aktualizacja aktualności 28.01.2024 r. - podsumowanie kolędy

Dobiegła końca tegoroczna kolęda – czas składania wizyty duszpasterskiej w rodzinach. Przebiegała ona podobnie jak w latach ubiegłych. Już w okresie Adwentu i Świąteczno-Noworocznym prosiliśmy o składanie deklaracji przyjęcia księdza w danej rodzinie. Taką wolę wyraziło w tym roku 1.000 rodzin za co serdecznie dziękujemy. Jest to ok. 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Wiele rodzin kierowało swoje zaproszenie zgodnie z naszą prośbą - do świąt Bożego Narodzenia, przez co mogliśmy odpowiednio rozdzielić ilość odwiedzin kolędowych na dany dzień; inni trochę później, wykorzystując szansę odwiedzin kolędowych w dwóch dniach uzupełniających, nikomu kolędy nie odmówiliśmy Dziękujemy też wszystkim osobom życzliwym Parafii za przekazywaną informację o kolędzie w swoim sąsiedztwie, szczególnie osobom starszym i chorym oraz za wywieszanie informacji o kolędzie na klatkach schodowych w swoich blokach. Chcieliśmy dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować za możliwość spotkania się w rodzinach, wspólną modlitwę, podejmowane rozmowy i okazaną życzliwość. Dziękujemy też za składane ofiary, które zostaną wykorzystane na planowane prace i funkcjonowanie parafii – Bóg zapłać. Czas kolędy ukazuje swoisty obraz parafii, nasuwa też pewne wnioski. Wciąż duży procent ludzi mieszkających na terenie parafii nie identyfikuje się z parafią, jeśli chodzi o życie religijne i podejmowane praktyki religijne. Z rozmów wynikało, że sporo dzieci i młodzieży, za zgodą swoich rodziców nie uczestniczy w katechezie szkolnej i niedzielnej Mszy św. – co daje wiele do myślenia i budzi wielki niepokój o przyszłość chrześcijańskiego życia. Obok nas żyje wiele osób starszych, samotnych i chorych. Część z tych osób ma jakąś opiekę ze strony bliższej czy dalszej rodziny, ale część to osoby samotne. Apelujemy, aby wobec takich osób okazać chrześcijańską miłość i miłosierdzie, pamiętać o nich. Prosimy też, aby wobec starszych osób wyjść z propozycją korzystania z sakramentów świętych, szczególnie w I piątki miesiąca. Zadbajmy o ten wymiar ich życia duchowego, gdyż wciąż dużo osób umiera bez wcześniejszej spowiedzi, bez sakramentu chorych. Niepokoi również fakt wspólnego życia osób bez sakramentu małżeństwa /tylko 4 śluby kościelne w minionym roku/. Apelujemy do sumień ludzi młodych, do ich rodziców i dziadków, aby w konkretnych sytuacjach podejmować ten temat i proponować zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Również osobom stanu wolnego, które nie mają przeszkód w zawarciu nowego związku sakramentalnego służymy pomocą w tym względzie. Zauważalny jest fakt, że po I Komunii św. nie ma na niedzielnych Mszach św. rodziców i starszych dzieci. Czas przygotowania do tej uroczystości mobilizuje co prawda rodziny, natomiast kolejne lata, zamiast być czasem potwierdzającym swoja relacje z Bogiem przez życie sakramentalne, jest tego często zaprzeczeniem. Prosimy o refleksję w tym względzie. W niedzielnych Mszach św. uczestniczy w naszej Parafii ok. 900 – 1.000 osób, co stanowi około 10% mieszkających na terenie parafii. Pozostali, to osoby starsze i chore, które nie są w stanie przyjść do kościoła, albo osoby, które na co dzień funkcjonują w swoim otoczeniu, podejmują codzienne obowiązki, ale w kościele ich nie ma. Przypominamy, iż transmisje Mszy św. są przeznaczone głównie dla osób chorych, które fizycznie nie mogą uczestniczyć w Eucharystii; pozostali mają wynikający z przykazań Bożych i kościelnych, obowiązek uczestniczenia w niedzielę i święta nakazane we Mszy św. Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie materialne parafii, za wszelkie ofiary dzięki którym mogliśmy zrealizować w ostatnim czasie remont i odnowienie dzwonnicy, ogrodzenie terenu kościoła i parafii od strony ul. Broniewskiego i inne prace a także możliwość funkcjonowania parafii – pokrycie zobowiązań wobec kurii i instytucji państwowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania kościoła, regulować opłaty wobec pracowników świeckich. Dzięki Waszej ofiarności Parafia nie ma żadnych długów. Wbrew temu co słyszymy w mediach Parafia NIE MA żadnych ulg; Parafia i księża obciążeni są wszystkimi podatkami jak każdy inny obywatel i je płacimy. Ciągle słyszymy w mediach nieprawdziwe informacje o rzekomych przywilejach Kościoła i księży. To pokazuje, jak dzisiaj na różnych płaszczyznach walczy się w Kościołem, jaką atmosferę tworzy się wokół osób duchownych, także w celu podkopania wartości chrześcijańskich, na których wyrosły całe pokolenia naszych przodków. Ufamy, że nadejdą lepsze czasy dla Kościoła, ale to wymaga naszego myślenia, życia i postępowania. Zachęcamy do angażowania się w różne grupy i organizacje działające w parafii, o czym informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń.

/treść przed aktualizacją z 28.01.2024 r. poniżej/

Pod chórem na ławkach wyłożone są druki, które należy pobrać, wypełnić i wrzucić do przygotowanej urny przy bocznym ołtarzu św. Antoniego do 25 grudnia. Potwierdzenie przyjęcia księdza można też przekazać osobiście lub telefonicznie na telefon kancelaryjny albo drogą internetową poprzez formularz udostępniony poniżej.

Termin kolędy będzie podany w ogłoszeniach parafialnych w Boże Narodzenie i umieszczony na stronie internetowej Parafii. Na początku roku będą też Msze św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych ulic ze specjalnym błogosławieństwem na Nowy Rok. Porządek tych Mszy św. jest wywieszony w gablocie i podany poniżej.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia do 25 grudnia 2023 roku. Kliknij TUTAJ

Jeżeli nie udało się przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, przewidujemy uzupełnienia kolędy w piątek 26 stycznia 2024 r. od godz. 16.00 i w sobotę 27 stycznia 2024 r. od godz. 9.00. W celu zaproszenia księdza w ramach kolędy uzupełnieniowej prosimy o wypełnienie formularza po 15 stycznia 2024 r.

Formularz uzupełnień dostępny TUTAJ

W pierwszej kolejności prosimy jednak o przyjęcie kapłana w wyznaczonym terminie na danej ulicy. Jeżeli nawet formularz zgłoszenia nie został złożony w terminie, a kolędy na danej ulicy jeszcze nie było, prosimy o taką informację (telefonicznie z kancelarią, bądź internetowo przez kontakt e-mail). Ksiądz wtedy odwiedzi rodzinę pod wskazanym adresem w pierwotnie przewidzianym terminie kolędy. Tylko w przypadku niemożliwości przyjęcia księdza w podanym terminie, prosimy o wypełnienie formularza "kolędy uzupełnieniowej".

Prosimy o skorzystanie tylko z jednej z dostępnych opcji, tzn. nie dublujemy zgłoszeń. Jeżeli został wypełniony formularz internetowy, nie ma już potrzeby wypełniania deklaracji papierowej i wrzucania jej do urny w kościele. Podobnie nie ma już potrzeby zgłaszania przyjęcia kolędy poprzez kontakt z kancelarią. Wystarczy jedno zgłoszenie wybraną formą. Wszystkie zgłoszenia są traktowane na równi - bez względu na wybraną formę zgłoszenia.

Rozkład kolędy w mieszkaniach/domach wg zgłoszeń 2023/2024:

CZWARTEK – 28 XII od godz. 16.00 ul. Podgórna /wszystkie bloki według wcześniejszych zgłoszeń/

PIĄTEK – 29 XII od godz. 16.00 ul. Przyborowskiego; Lenartowicza; Siarczana i Krochmalna

SOBOTA – 30 XII od godz. 10.00 tzw. Stara Dąbrowa /ul.Tomaszowska, Sekwestatorska, Bławatna, Ziomkowa, Wiośniana, Choińska i Dąbrowskiego/ oraz ulice: Rzgowska; Śląska; Tetmajera; Hertza; Bankowa i Korzeniowskiego

WTOREK – 2 I od godz. 16.00 ul. Dąbrowskiego i Kołowa

ŚRODA – 3 I od godz. 16.00 ul. Paderewskiego;

CZWARTEK – 4 I od godz. 16.00 ul. Kraszewskiego i Lelewela

PONIEDZIAŁEK – 8 I od godz. 16.00 ul. Broniewskiego i Naruszewicza

WTOREK – 9 I od godz. 16.00 ul. Rymanowska i Jarosławska;

ŚRODA – 10 I od godz. 16.00 ul. Odyńca;

CZWARTEK – 11 I od godz. 16.00 ul. Łączna wieżowce: 29; 33 i 57

PIĄTEK – 12 I od godz. 16.00 – ul. Malczewskiego

SOBOTA – 13 I od godz. 10.00 ul. Łączna 7 i 11, 11A oraz ul. Lokatorska, Sejmowa, Niemcewicza i Tuszyńska

PONIEDZIAŁEK – 15 I – od godz. 16.00 ul. Mazurska

WTOREK – 16 I od godz. 16.00 ul. Mochnackiego i Wysockiego

ŚRODA – 17 I od godz. 16.00 ul. Karpia i Rydza-Śmigłego

/koniec kolędy/

Porządek Mszy św. ze specjalnym błogosławieństwem na Nowy Rok 2024 w Parafii Przemienienia Pańskiego - godz. 18.00:

!!!UWAGA!!! Poniższy rozkład dotyczy wyłącznie Mszy św. w kościele w intencji mieszkańców z poszczególnych ulic o godz. 18.00. Rozkład kolędy w mieszkaniach/domach jest umieszczony powyżej tej listy.

Msza św. 2 I 2024 r. – wtorek:

Stara Dąbrowa /ul. Tomaszowska, Sekwestatorska, Bławatna, Ziomkowa, Wiośniana, Choińska i Dąbrowskiego/; ul. Rzgowska /obie strony/ i ul.Tuszyńska

Msza św. 3 I 2024 r. – środa:

ul. Henryka, Bankowa, Hertza, Ukryta, Korzeniowskiego, Rymanowska i Jarosławska

Msza św. 4 I 2024 r. – czwartek:

ul. Paderewskiego /bloki + domki/; ul. Broniewskiego /bloki + domki/;

Msza św. 5 I 2024 r. – piątek:

ul. Lokatorska, Sejmowa, Niemcewicza, Lelewela i Łączna /bloki + domki/;

Msza św. 8 I 2024 r. – poniedziałek:

ul. Mochnackiego, Wysockiego, Dąbrowskiego i Śmigłego-Rydza

Msza św. 9 I 2024 r. – wtorek:

ul. Kraszewskiego, Kołowa, Siarczana, Krochmalna i Lenartowicza

Msza św. 10 I 2024 r. – środa:

ul. Podgórna, Przyborowskiego, Tetmajera, Śląska i Karpia

Msza św. 11 I 2024 r. – czwartek:

ul. Mazurska, Malczewskiego, Odyńca i Naruszewicza