Komunikaty duszpasterskie - 28.01.2024 r.


Komunikaty duszpasterskie - 28.01.2024 r.

  1. Dziś – czwarta ostatnia niedziela stycznia; IV Niedziela Zwykła roku liturgicznego. O godz. 18.30 wystawienie Najśw. Sakramenty i adoracja w ciszy; o godz. 19.00 wieczorna Msza św.

  1. W tym tygodniu: w środę – wspomnienie św. Jana Bosko, zakonnika i ostatni dzień stycznia.

  1. W piątek – 2 lutego – przypada święto Ofiarowania Pańskiego tzw. Matki Bożej Gromnicznej. W Kościele ten dzień przeżywany jest jako Dzień Życia Konsekrowanego, dzień modlitw za osoby, które ofiarowały swoje życie Bogu. Główne obchody tego dnia w archikatedrze o godz. 12.00. Msze św. w naszym k-le o godz. 7.00; 8.00; dodatkowa o 9.30 i 18.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie świec. Będzie to też I piątek m-ca – okazja do spowiedzi; nabożeństwa wynagradzające Sercu P. Jezusa po Mszy św. o godz. 8 i 18. Do chorych księża udadzą się od godz. 9-ej. W I sobotę nabożeństwo wynagradzające po Mszy św. o godz. 8.00.

  1. Od czwartku będzie można rezerwować intencje mszalne na m-ąc LIPIEC. Są wolne terminy od połowy lutego i w kolejnych miesiącach; można też zgłaszać tzw. Msze św. gregoriańskie.

  1. Dziękujemy za ofiary składane w kancelarii, przesyłane na konto parafialne oraz składane na Mszach św. – Bóg zapłać.

  1. Przy bocznym ołtarzu wyłożona jest prasa katolicka. W tyg. „N” m.in. artykuły: „Jak nie dać się złowić złemu?”; „Sakramenty najlepszą zaporą” do walki ze złym duchem; „Żołnierz Kościoła” – sylwetka bpa Antoniego Baraniaka; bieżące sprawy w naszej Ojczyźnie i Kościele; porady lekarzy i dietetyków. W tyg. „I” m.in. jakie zmiany szykują się w szkole i inne.” Polecamy też „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa” dla dzieci. Na ławkach pod chórem wyłożone są materiały na temat duchowej adopcji dziecka poczętego. Apelujemy o zapoznanie się z tymi materiałami, gdyż w najbliższym czasie chcemy powołać grupę modlitewną osób, które otaczać będą modlitwą poczęte dzieci – szczególnie te, zagrożone utratą życia.

  1. W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed południem będzie przeprowadzona w naszej parafii zbiórka ofiar do puszek na rzecz ciężko chorego dziecka 9-letniej Niny. Jest to dziewczynka, absolwenta Katolickiego Przedszkola przy Parafii św. Wojciecha w Łodzi. Dziewczynka ma skomplikowaną malformację tętniczo-żylną języka tworzącą guza, który utrudnia mówienie i jedzenie. Ze względu na znikomą ilość lekarzy specjalistów w leczeniu tego typu wad, niezbędny jest zabieg i kosztowne leczenie, które przekracza możliwości finansowe rodziny. Stąd rodzice dziecka szukają pomocy u ludzi dobrej woli. W przyszłą niedzielę po Mszach św. o godz. 8 do 12.30 rodzice dziecka będą zbierać ofiary w naszej parafii. Już dziś prosimy o wsparcie i solidarność w tej sprawie.

  1. Dobiegła końca tegoroczna kolęda – czas składania wizyty duszpasterskiej w rodzinach. Przebiegała ona podobnie jak w latach ubiegłych. Już w okresie Adwentu i Świąteczno-Noworocznym prosiliśmy o składanie deklaracji przyjęcia księdza w danej rodzinie. Taką wolę wyraziło w tym roku 1.000 rodzin za co serdecznie dziękujemy. Jest to ok. 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Wiele rodzin kierowało swoje zaproszenie zgodnie z naszą prośbą - do świąt Bożego Narodzenia, przez co mogliśmy odpowiednio rozdzielić ilość odwiedzin kolędowych na dany dzień; inni trochę później, wykorzystując szansę odwiedzin kolędowych w dwóch dniach uzupełniających, nikomu kolędy nie odmówiliśmy Dziękujemy też wszystkim osobom życzliwym Parafii za przekazywaną informację o kolędzie w swoim sąsiedztwie, szczególnie osobom starszym i chorym oraz za wywieszanie informacji o kolędzie na klatkach schodowych w swoich blokach. Chcieliśmy dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować za możliwość spotkania się w rodzinach, wspólną modlitwę, podejmowane rozmowy i okazaną życzliwość. Dziękujemy też za składane ofiary, które zostaną wykorzystane na planowane prace i funkcjonowanie parafii – Bóg zapłać. Czas kolędy ukazuje swoisty obraz parafii, nasuwa też pewne wnioski. Wciąż duży procent ludzi mieszkających na terenie parafii nie identyfikuje się z parafią, jeśli chodzi o życie religijne i podejmowane praktyki religijne. Z rozmów wynikało, że sporo dzieci i młodzieży, za zgodą swoich rodziców nie uczestniczy w katechezie szkolnej i niedzielnej Mszy św. – co daje wiele do myślenia i budzi wielki niepokój o przyszłość chrześcijańskiego życia. Obok nas żyje wiele osób starszych, samotnych i chorych. Część z tych osób ma jakąś opiekę ze strony bliższej czy dalszej rodziny, ale część to osoby samotne. Apelujemy, aby wobec takich osób okazać chrześcijańską miłość i miłosierdzie, pamiętać o nich. Prosimy też, aby wobec starszych osób wyjść z propozycją korzystania z sakramentów świętych, szczególnie w I piątki miesiąca. Zadbajmy o ten wymiar ich życia duchowego, gdyż wciąż dużo osób umiera bez wcześniejszej spowiedzi, bez sakramentu chorych. Niepokoi również fakt wspólnego życia osób bez sakramentu małżeństwa /tylko 4 śluby kościelne w minionym roku/. Apelujemy do sumień ludzi młodych, do ich rodziców i dziadków, aby w konkretnych sytuacjach podejmować ten temat i proponować zawarcie sakramentalnego małżeństwa. Również osobom stanu wolnego, które nie mają przeszkód w zawarciu nowego związku sakramentalnego służymy pomocą w tym względzie. Zauważalny jest fakt, że po I Komunii św. nie ma na niedzielnych Mszach św. rodziców i starszych dzieci. Czas przygotowania do tej uroczystości mobilizuje co prawda rodziny, natomiast kolejne lata, zamiast być czasem potwierdzającym swoja relacje z Bogiem przez życie sakramentalne, jest tego często zaprzeczeniem. Prosimy o refleksję w tym względzie. W niedzielnych Mszach św. uczestniczy w naszej Parafii ok. 900 – 1.000 osób, co stanowi około 10% mieszkających na terenie parafii. Pozostali, to osoby starsze i chore, które nie są w stanie przyjść do kościoła, albo osoby, które na co dzień funkcjonują w swoim otoczeniu, podejmują codzienne obowiązki, ale w kościele ich nie ma. Przypominamy, iż transmisje Mszy św. są przeznaczone głównie dla osób chorych, które fizycznie nie mogą uczestniczyć w Eucharystii; pozostali mają wynikający z przykazań Bożych i kościelnych, obowiązek uczestniczenia w niedzielę i święta nakazane we Mszy św. Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie materialne parafii, za wszelkie ofiary dzięki którym mogliśmy zrealizować w ostatnim czasie remont i odnowienie dzwonnicy, ogrodzenie terenu kościoła i parafii od strony ul. Broniewskiego i inne prace a także możliwość funkcjonowania parafii – pokrycie zobowiązań wobec kurii i instytucji państwowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania kościoła, regulować opłaty wobec pracowników świeckich. Dzięki Waszej ofiarności Parafia nie ma żadnych długów. Wbrew temu co słyszymy w mediach Parafia NIE MA żadnych ulg; Parafia i księża obciążeni są wszystkimi podatkami jak każdy inny obywatel i je płacimy. Ciągle słyszymy w mediach nieprawdziwe informacje o rzekomych przywilejach Kościoła i księży. To pokazuje, jak dzisiaj na różnych płaszczyznach walczy się w Kościołem, jaką atmosferę tworzy się wokół osób duchownych, także w celu podkopania wartości chrześcijańskich, na których wyrosły całe pokolenia naszych przodków. Ufamy, że nadejdą lepsze czasy dla Kościoła, ale to wymaga naszego myślenia, życia i postępowania. Zachęcamy do angażowania się w różne grupy i organizacje działające w parafii, o czym informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń.

W ostatnich dniach odeszli do wieczności: śp. Emilia Podsędek l.97; Wacława Jekiel l.89; Janina Felczak l.91 i Janusz Łazuchiewicz l.64 - wieczny odpoczynek...

KURIALNE

1. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w piątek 2 lutego 2024 r. w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu o godz. 12.00 w bazylice archikatedralnej Mszy św. przewodniczył będzie bp Ireneusz Pękalski. Do wspólnej modlitwy zapraszamy kapłanów, alumnów seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich.

2. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 2-4 lutego 2024 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 1 lutego drogą mailową (seminariumrekolekcjelodz@gmail.com). Początek rekolekcji w piątek o godz. 18.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.

3. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza małżonków do udziału w Tygodniu Małżeńskim od 9 do 17 lutego. Wydarzenie to zawiera rekolekcje weekendowe dla małżeństw, warsztaty wychowawcze oraz o pielęgnowaniu miłości, dzień otwarty w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym oraz czas na modlitwę małżeńską. Szczegóły znajdziemy na plakacie i na stronie: www.duszpasterstworodzinlodz.pl

4. Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT w Łodzi zaprasza na konferencję „Biznes na Skale”, która odbędzie się 16 marca 2024 r. w Łodzi. Link do zapisów oraz szczegółowe informacje: www.BiznesNaSkale.pl