Zmarł ś.p. ks. Infułat Józef Fijałkowski


Zmarł ś.p. ks. Infułat Józef Fijałkowski

W niedzielę 28 stycznia 2024 roku zmarł w 86 roku życia i 63 roku kapłaństwa opatrzony świętymi sakramentami Ś†P Ksiądz Infułat Józef Fijałkowski, wieloletni Proboszcz naszej Parafii. Księdza Infułata polecamy Miłosierdziu Bożemu.

Msza święta w intencji Zmarłego Księdza Infułata zostanie odprawiona w naszym kościele parafialnym, w środę 31 stycznia o godz. 19.30.
Pogrzeb rozpocznie się Mszą świętą odprawioną także w naszym kościele, w czwartek 1 lutego o godz. 11.00, po niej nastąpi odprowadzenie ciała śp. Księdza Infułata do krypty kanoników na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Krótka biografia ks. Infułata Józefa Fijałkowskiego

Ksiądz Józef Fijałkowski był nauczycielem i katechetą, który wykonywał swoją posługę z pasją, troską, przekonaniem i zaangażowaniem. Swoim doświadczeniem dzielił się z innymi, mając na względzie wagę posługi katechetycznej w Kościele i w życiu poszczególnych wierzących.

Urodził się 3 grudnia 1938 r. w Borowie, parafii św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej. Rodzicami byli Stanisław i Aniela z Chwiałkowskich. Szkołę podstawową ukończył w Leźnicy Małej. Po ukończeniu szkoły podstawowej ks. Józef wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Po seminaryjnej maturze uzyskał jej zatwierdzenie eksternistyczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi ukończył w 1961 r., po których został wyświęcony na kapłana 10 grudnia 1961 r. z rąk biskupa Jana Kulika w kościele św. Andrzeja w Łęczycy.

Pracę duszpasterską rozpoczął w grudniu 1961 r. w parafii Witów, w której pracował do września 1962 r., gdy został przeniesiony do parafii św. Mateusza w Pabianicach. W 1963 r. został wikariuszem parafii św. Anny w Łodzi, w której pracował do sierpnia 1972 r. W tym czasie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra teologii. 9 października 1969 r. został duszpasterzem akademickim w parafii św. Anny w Łodzi. Od września 1970 r. pełnił posługę instruktora nauczania religii w dekanacie Łódź-Północ.

W sierpniu 1972 r. przyszedł czas na samodzielne posługiwanie w parafii. Najpierw jako rektor kościoła św. Urszuli Męczennicy, w od grudnia 1978 r. jako proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. W 1972 r. powierzono mu kierowanie Wydziałem Katechetycznym w Kurii Biskupiej Łódzkiej. To stanowisko zajmował do grudnia 2013 r. W latach 1972-1979 pełnił funkcji referenta ds. duszpasterstwa nauczycieli. Prowadził również działalność dydaktyczną. W latach 1988-1997 był wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. W latach 1991-2010 prowadził wykłady z katechetyki w Instytucie Teologicznym. Funkcję dyrektora administracyjnego Kolegium Teologicznego w Łodzi objął w 1993 r., a od 8 września 1994 r. był członkiem Rady Profesorów Kolegium Teologicznego w Łodzi. Ksiądz Józef brał również czynny udział w pracach III Synodu Archidiecezji Łódzkiej, a w czerwcu 1996 r. został powołany do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Łódzkiej.

Kolejne ważne wydarzenia w życiu ks. Józefa: 24 maja 1986 r. zostaje członkiem Rady Kapłańskiej, 14 listopada 1990 r. otrzymuje godność kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a rok później zostaje wikariuszem biskupim ds. katechizacji w archidiecezji łódzkiej. Szczególnie ważna datą w życiu ks. Józefa była 31 marca 2005 r., gdy zostaje mianowany przez Jana Pawła II protonotariuszem apostolskim.

Swoje życie poświęcił służbie Bogu przez duszpasterstwo parafialne i kierowanie Wydziałem Katechetycznym w Łodzi.