Wielki Czwartek


Wielki Czwartek

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła Święte Triduum Paschalne, podczas którego rozważamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Tego dnia wspominamy także ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.