Wigilia Paschalna


Wigilia Paschalna

Po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę celebruje się uroczystą Wigilię Paschalną, która obwieszcza Zmartywchwstanie Jezusa Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się poświęceniem ognia. Następnie wykonuje się śpiew Exultetu. Po nim odbywa się Liturgia Słowa - 7 czytań ze Starego Testamentu, Epistoła i Ewangelia. W dalszej kolejności - Liturgia Chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i Liturgia Eucharystyczna.