Sakrament Małżeństwa


Sakrament Małżeństwa

Termin ślubu rezerwujemy odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej. Najlepiej z ok. rocznym wyprzedzeniem.

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego w kościele /ślub konkordatowy/:

I Etap: ok. 6 – 3 miesiące przed ślubem:

- metryka chrztu św. /z adnotacją o bierzmowaniu/, wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
zgłoszeniem się narzeczonych do kancelarii;
- świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania /jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu/;
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej /kursu przedmałżeńskiego/
i świadectwo z katechezy ostatniej klasy szkoły średniej;
- zaświadczenie z rozmów w Poradni Życia Rodzinnego;
- dowody osobiste;
- osoba owdowiała – przedstawienie aktu zgonu współmałżonka;
- osoba ze stwierdzeniem nieważności poprzedniego małżeństwa – orzeczenie sądu kościelnego
/wyrok sądu i dekret wykonawczy/;
- zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
/ w przypadku ślubu konkordatowego/; lub odpis aktu małżeństwa z USC, gdy ślub cywilny
został już zawarty.

II Etap: ok. 3 miesiące przed ślubem:

- oficjalne zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa;
- sporządzenie Protokołu Przedmałżeńskiego na podstawie w/w dokumentów;
- wystawienie Zaświadczenia o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach narzeczonego i narzeczonej;
- przystąpienie do s. pokuty /spowiedź/ w najbliższym czasie; na początku spowiedzi mówimy,
że jest pierwsza spowiedź przedślubna

III Etap: ok. 2 tygodnie przed ślubem:

- dostarczenie Zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach;
- podanie danych świadków zawarcia sakramentu małżeństwa;
- złożenie podpisów narzeczonych i świadków w dokumentach;
- 1-2 dni przed ślubem, odbycie drugiej spowiedzi przedślubnej /przy spowiedzi mówimy, że to
druga spowiedź przedślubna/;

UWAGA !
Sprawę dekoracji ślubnej kościoła lub inne sprawy organizacyjne proszę konsultować osobiście lub telefonicznie z ks. Proboszczem /dyżur w kancelarii w czwartki od 16 do 17.45/.