Sakrament Małżeństwa


Sakrament Małżeństwa

Termin ślubu rezerwujemy odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej. Najlepiej z ok. rocznym wyprzedzeniem.


Wymagane dokumenty:

  • świadectwa Chrztu narzeczonych z adnotacją o Bierzmowaniu i stanie wolnym (nie mogą być pobrane wcześniej niż pół roku przed planowanym terminem ślubu)
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (w przypadkuślubu konkordatowego) lub odpis aktu małżeństwa z USC (gdy „ślub cywilny” został już zawarty)
  • dowody osobiste
  • jeśli żadna ze stron nie należy do parafii, w której zawierany będzie Sakrament Małżeństwa należy ze swojej parafii dostarczyć upoważnienie do przeprowadzenia kanonicznych badań przedślubnych i pobłogosławieniazwiązku małżeńskiego lub tzw. licencję.


Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej ok. 2-3 miesięcy przed terminem ślubu w celu złożenia dokumentówi dopełnienia niezbędnych formalności przedślubnych . Formalności te rozpoczynają się od wypełnienia protokołu badań kanonicznych, po którym zostają wygłoszone zapowiedzi. Jeśli jedna ze stron mieszka na terenie innej parafii, otrzyma także prośbę o ich wygłoszenie we własnej parafii (po wygłoszeniu zapowiedzi należy dostarczyć stosowne zaświadczenie do parafii ślubu). Narzeczeni są zobowiązani do dwukrotnego przystąpienia do Sakramentu Pojednania – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz przed ślubem. W tygodniu poprzedzającym zawarcie związku małżeńskiegonarzeczeni wraz ze świadkami (osoby powyżej 18 roku życia) zgłaszają się do kancelarii w celu spisania i podpisaniaaktu małżeństwa.

Istnieje również możliwość uzgodnienia dodatkowych elementów artystycznych z zakresu oprawy muzycznej (np. akompaniament skrzypiec, wykonanie „Ave Maria”, „Marsz Weselny” Mendelssohna) – w tym celu konieczny jest wcześniejszy kontakt z organistą.

Kontakt: kancelaria: 42 684 36 80

Informacje można uzyskać także pod adresem mailowym: kancelaria@przemienieniepanskie.pl